Istoric

Internaţionalizarea învăţământului medical superior, inclusiv instruirea studenţilor din alte ţări, constituie una dintre direcţiile prioritare ale Strategiei de Dezvoltare a IP USMF “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Cetăţenii străini îşi fac studiile la Universitate din anul 1991, iar în 1992 a fost creată Secţia studenţi de peste hotare, redenumită ulterior în Secţia admitere, documentare şi evidenţă a studenţilor străini.

Instruirea studenţilor străini, pe parcursul anilor, a fost dirijată de prorectorii pentru Relaţii Internaţionale – prof. univ. V. Hotineanu, P. Galeţchi şi V. Chicu. Responsabili pentru instruirea studenţilor de peste hotare, în perioada 1991-1999, au fost decanul V. Vovc, prof. univ., I. Moldovanu şi dr. M. Lupu. Ulterior, pentru o perioadă de peste 10 ani, secţia Studenţi de peste hotare a fost condusă de prof. univ. V. Gonciar şi adjuncţii M. Lupu, A. Vişnevschi şi L. Globa.

În 2010 a fost fondată Facultatea de Medicină nr. 2 pentru organizarea instruirii în grupele anglofone şi documentarea cetăţenilor de peste hotare. Primul decan al facultăţii respective a fost prof. univ. Mihail Gavriliuc şi vicedecanii dr. Ludmila Perciuleac şi dr. Dumitru Casian. Începând cu anul 2013, Facultatea de Medicină nr. 2 este condusă de dr. Mircea Beţiu şi vicedecanii dr. Stela Cojocaru, dr. Angela Babuci şi dr. Igor Cemortan.

Facultatea de Medicină nr. 2 include în componenţa sa Departamentul de Pediatrie şi 10 catedre, în cadrul cărora activează 2 membri corespondenţi ai AŞM, 18 profesori universitari, 57 de doctori în medicină şi 65 de lectori universitari. În prezent, în mediul englez îşi fac studiile peste 1000 de studenţi internaţionali din 28 de ţări – Israel, Turcia, Rusia, Germania, India, SUA, România, Bulgaria, Iordania etc.

Obiectivele primordiale ale Facultăţii sunt formarea cadrelor medicale în conformitate cu standardele europene şi fortificarea procesului de internaţionalizare în Universitate.

Cadrele profesoral-didactice ale Facultăţii de Medicină nr. 2 conlucrează cu experţi de talie mondială în optimizarea programelor analitice. Drept rezultat, sute de absolvenţi din peste 30 de state au fost licenţiaţi pentru a practica medicina în ţările lor de origine, în Uniunea Europeană, SUA, Rusia, Ucraina etc.

Actualmente, Universitatea este încadrată într-un proces amplu de modernizare şi internaţionalizare, menit să asigure acreditarea instituţională în conformitate cu standardele Federaţiei Mondiale pentru Educaţie Medicală (WFME).