Istoric

Internaţionalizarea învăţământului medical superior, inclusiv instruirea studenţilor din alte ţări, constituie una dintre direcţiile prioritare ale Strategiei de Dezvoltare a IP USMF “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Cetăţenii străini îşi fac studiile la Universitate din anul 1991, iar în 1992 a fost creată Secţia studenţi de peste hotare, redenumită ulterior în Secţia admitere, documentare şi evidenţă a studenţilor străini.

Internaționalizarea, inclusiv instruirea studenților din alte țari, constituie una dintre direcțiile prioritare ale Strategiei. În prezent, în Universitate își fac studiile 2400 de studenți internaționali, din ei 2055 – la programul de studii Medicină (inclusiv 1785 -  cu predare în limbă engleză, 257 – cu predare in limba română și 13 cu predare in limba rusă) din 38 de țări.  În perioada 1994-2018 au absolvit Universitatea 3003 cetățeni străini din peste 30 de state, care au fost licențiați pentru a practica medicina în Israel, India, Uniunea Europeană, SUA, Rusia, etc.

Instruirea studenţilor străini, pe parcursul anilor, a fost dirijată de Prorectorii pentru relaţii internaţionale – prof. univ. V. Hotineanu, P. Galeţchi, V. Chicu. Actualmente, Prorector pentru studenți internaționali este prof. univ. Mihail Gavriliuc. Responsabili pentru instruirea studenţilor de peste hotare, în perioada 1991-1999, au fost decanul V. Vovc, prof. univ., I. Moldovanu şi dr. M. Lupu. Ulterior, pentru o perioadă de peste 10 ani, secţia Studenţi de peste hotare a fost condusă de prof. univ. V. Gonciar şi adjuncţii M. Lupu, A. Vişnevschi şi L. Globa.

În 2010 a fost fondată Facultatea de Medicină nr. 2 pentru organizarea instruirii în grupele anglofone şi documentarea cetăţenilor de peste hotare. Primul decan al facultăţii respective a fost prof. univ. Mihail Gavriliuc şi vicedecanii dr. Ludmila Perciuleac şi dr. Dumitru Casian. Începând cu anul 2013, Facultatea de Medicină nr. 2 este condusă de dr. Mircea Beţiu şi vicedecanii dr. Stela Cojocaru, dr. Angela Babuci.

Facultatea de Medicină nr. 2 include în componenţa sa Departamentul de Pediatrie, 17 catedre, 2 laboratoare și Centrul de instruire preuniversitară, în cadrul cărora activează 2 academicieni și 1 membru corespondent ai AŞM, 41 de doctori habilitați în medicină,  30 profesori universitari, 133 de doctori în medicină, 105 conferențiari universitari.

Obiectivele primordiale ale Facultăţii sunt formarea cadrelor medicale în conformitate cu standardele europene şi fortificarea procesului de internaţionalizare în Universitate.

Cadrele profesoral-didactice ale Facultăţii de Medicină nr. 2 conlucrează cu experţi de talie mondială în optimizarea programelor analitice.

Actualmente, Universitatea este încadrată într-un proces amplu de modernizare şi internaţionalizare, menit să asigure acreditarea instituţională în conformitate cu standardele Federaţiei Mondiale pentru Educaţie Medicală (WFME).