Intervenție timpurie în copilărie

USMF „Nicolae Testemițanu” a lansat un nou program de master Intervenție timpurie în copilărie

Publicat: 03.07.2024

Intervenție timpurie în copilărieUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” lansează un nou program de studii de master Intervenție timpurie în copilărie, cu o durată de 2 ani, pentru anul universitar 2024-2025.

Misiunea acestui program constă în formarea profesioniștilor capabili să ofere asistență adecvată individuală copiilor de vârstă mică cu tulburări de dezvoltare, prezentarea și însușirea de noi teorii și tehnici practice pentru înțelegerea problemelor și necesităților acestora, precum și pentru a-i ajuta să atingă potențialul maxim de dezvoltare. Programul va fi realizat în conformitate cu standardele naționale și internaționale de calitate și practica de cercetare științifică.

Fiind considerată una dintre cele mai complexe intervenții medico-sociale și educaționale, în special în cazul copiilor cu dizabilități severe, intervenția timpurie în copilărie se axează pe grupul de vârstă de până la 5 ani și include identificarea, evaluarea și asistența tulburărilor de dezvoltare și a riscurilor de apariție a acestora, în vederea stimulării fizice, motorii, senzoriale, dezvoltării cognitive, comunicative, sociale, psihosociale și a celei adaptive. Astfel, scopul programului este de a forma profesioniști competenți în domeniul de intervenție timpurie în copilărie pentru a consolida capacitatea sistemului de asistență familiei și copiilor cu tulburări de dezvoltare și dizabilitate. 

Profilul programului de master este unul interdisciplinar și se înscrie în trei domenii fundamentale – sănătate, științe sociale, jurnalism și relații publice și educație în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior.

Obiectivele programului de studii sunt:

Absolvenții programului de master Intervenție timpurie în copilărie pot să activeze în instituții medico-sanitare și organizații specializate în domeniul prestării serviciilor de intervenție timpurie, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

Intervenție timpurie în copilărie
usmf
Intervenție timpurie în copilărie
Departamentul Pediatrie
program de master

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii