Default Header Image

scurt istoric

Facultatea de Medicină nr. 2 include în componenţa sa Departamentul de Pediatrie şi 10 catedre, în cadrul cărora activează 2 membri corespondenţi ai AŞM, 18 profesori universitari, 57 de doctori în ştiinţe medicale şi 65 de lectori universitari. În prezent, aici îşi fac studiile în limba engleză peste 1000 de studenţi internaţionali din 28 de ţări – Israel, Turcia, Rusia, Germania, India, SUA, România, Bulgaria, Iordania etc.

Obiectivele primordiale ale Facultăţii sunt: formarea cadrelor medicale în conformitate cu standardele europene şi fortificarea procesului de internaţionalizare în Universitate.

Cadrele profesoral-didactice ale Facultăţii de Medicină nr. 2 conlucrează cu experţi de talie mondială în optimizarea programelor analitice. Drept rezultat, sute de absolvenţi din peste 30 de state au fost licenţiaţi pentru a practica medicina în ţările lor de origine, în Uniunea Europeană, SUA, Rusia, Ucraina etc.

Actualmente, Universitatea este încadrată într-un proces amplu de modernizare şi internaţionalizare, menit să asigure implementarea criteriilor ce ţin de acreditarea instituţională, în conformitate cu standardele Federaţiei Mondiale pentru Educaţie Medicală (WFME).